ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΘ ΡΕΜΑΤΩΝ1  ΚΑΘ ΡΕΜΑΤΩΝ2

Ολοκληρώνονται με αμείωτο ρυθμό τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ενόψει της χειμερινής περιόδου στο Δήμο Δεσκάτης. Τα έργα περιλαμβάνουν καθαρισμούς ρεμάτων, φρεατίων, αυλακών, τεχνικών έργων πρόσβασης καθώς και αποψιλώσεις.