Επιστολή Διαμαρτυρίας του Δημάρχου Κορδίλα Δημητρίου προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα την κατάργηση τμήματος στο Γενικό Λύκειο Δεσκάτης
Επιστολή Διαμαρτυρίας του Δημάρχου Κορδίλα Δημητρίου προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα την κατάργηση τμήματος στο Γενικό Λύκειο Δεσκάτης

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων [Υπόψη Υπουργού κ. Νίκης Κεραμέως].

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Βουλευτού Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, κ. Πάτση.

  1. Γραφείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών.

ΘΕΜΑ: Κατάργηση Τμήματος στο Γενικό Λύκειο Δεσκάτης.

 Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Όπως πληροφορηθήκαμε από τη Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Δεσκάτης καθώς και  από γονείς μαθητών που διαμαρτύρονται εντόνως, στη Δεύτερη [Β΄] τάξη του Γενικού Λυκείου Δεσκάτης, όπου μέχρι πρότινος φοιτούσαν είκοσι οκτώ [28] μαθητές, λειτουργούσαν δύο [2] τμήματα των δεκατεσσάρων μαθητών έκαστο, λόγω μετεγγραφής ενός και μόνο  μαθητή στο ΕΠΑΛ Δεσκάτης και εναπομεινάντων είκοσι επτά [27] μαθητών στη συγκεκριμένη τάξη του ΓΕΛ, καταργήθηκε το ένα από τα δύο τμήματα, με συνέπεια πλέον να στοιβάζονται, κατά κυριολεξία,  είκοσι επτά [27] μαθητές σε μία τόσο κρίσιμη χρονική περίοδο, όπως η παρούσα,  σε μία αίθουσα.

Επειδή, όπως αναφέρεται και παραπάνω, οι συνθήκες της πανδημίας, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν την μείωση των ήδη λειτουργούντων τμημάτων στα σχολεία, εξαιτίας του γεγονότος της μείωσης του αριθμού των μαθητών, μόλις κατά ενός, όπως στην περίπτωση που αναφερόμαστε.

Επίσης, επειδή το προσωπικό του σχολείου όπου αναφερόμαστε επαρκεί για τη λειτουργία και δεύτερου τμήματος στην συγκεκριμένη τάξη και ακόμη  υπάρχει και η κτιριακή υποδομή, αφού ήδη μέχρι πρότινος λειτουργούσαν δύο τμήματα, θεωρούμε ότι οι διαμαρτυρίες γονέων και μαθητών για την κατάργηση του τμήματος που αναφέρουμε είναι εύλογες και δίκαιες και αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος αυτού.

 

 

                                   

                                                                           Ο Δήμαρχος

                                                                  Κορδίλας Κ. Δημήτριος