Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Δεσκάτης
Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Δεσκάτης

 

 

Συνεχίζονται καθημερινά οι εργασίες στο Δήμο Δεσκάτης με αποκατάσταση οδικού δικτύου και τον καθαρισμό των φρεατίων.

                                                                                               

                                                                                               Γραφείο Τύπου Δημάρχου