ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ν.Δ. κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ν.Δ. κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Την Δεσκάτη επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ Μητσοτάκης Κυριάκος και δήλωσε:
«Για εμάς η Ελλάδα είναι μία, πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Έχετε ένα τόπο με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά για να τα αξιοποιήσει κάθε τόπος χρειάζεται στήριξη και οι Δήμοι μεγαλύτερους βαθμούς αυτονομίας για να μπορούν να λειτουργήσουν. Έχουμε συγκεκριμένο περιφερειακό σχέδιο και σχέδιο για τους ορεινούς Δήμους. Όπως και συγκεκριμένο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα……..»
Ο Δήμαρχος Δεσκάτης κ. Καραστέργιος Δημήτριος επέδωσε υπόμνημα στον κύριο Μητσοτάκη με αιτήματα του Δήμου Δεσκάτης τα οποία αφορούν:
Την στήριξη του πρωτογενούς τομέα.
Την μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών αγροτών και επαγγελματιών.
Την παροχή κινήτρων στον τομέα της μεταποίησης, την τόνωση της απασχόλησης, την υπηρεσιακή αναβάθμιση και χρηματοδότηση των δομών των ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ, την άρση της απομόνωσης μέσω της σύνδεσης με τον άξονα Ε65 την Εγνατία και την ΠΑΘΕ, την θέσπιση επιδόματος θέρμανσης για τους ορεινούς δήμους, και ζήτησε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συμβάλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν την ανάπτυξη της υπαίθρου και την δημιουργία προϋποθέσεων για μια ποιοτική ζωή και βιώσιμες επενδύσεις

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ