Επίσκεψη Περιφερειακού Συμβούλου
Επίσκεψη Περιφερειακού Συμβούλου

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Φωλίνας  Αθανάσιος επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ.Κορδίλα Δημήτριο και έγινε συζήτηση μαζί με το ειδικό συνεργάτη κ.Σίμηνα Νίκο για την καλύτερη συνεργασία Ά και Β βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλα τα επίπεδα .Παράλληλα αναλύθηκαν  διεξοδικά προοπτικές από το νέο νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών  για το ρόλο των Αναπτυξιακών Οργανώσεων στην υποβοήθηση των φορεών.