Επανασύνδεση Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος
Επανασύνδεση Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος

Από το Δήμο Δεσκάτης  γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-07-2020 (ΦΕΚ 3088 Β’, 24-7-2020) των υπουργείων Περιβάλλοντος

– Ενέργειας και Οικονομικών, η οποία προβλέπει την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση λόγω χρεών τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζει η παραπάνω υπουργική απόφαση, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επανασύνδεση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Η αίτηση,   η   οποία   επέχει   θέση   υπεύθυνης   δήλωσης   υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δεσκάτης (Δημαρχείο) με συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια διαμονής.

2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1,του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 καθώς και όλων των μελών του νοικοκυριού.

4. Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

5. Εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τηλέφωνο:2462351124 (κος Γαλανής Γεώργιος)