ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΜΥΛΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΜΥΛΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

   Το έργο εντάχθηκε στις 19/11/2018 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ανέθεσε τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για το σχεδιασμό και την προετοιμασία της αίτησης χρηματοδότησης δαπανώντας το ποσό των 22.000,00 €με τη δαπάνη αυτή να μην είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα.

Τα στενά χρονοδιαγράμματα της πράξης που η προηγούμενη Δημοτική αρχή γνώριζε (ελπίζουμε), αποτυπώνονται στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης και στο Δελτίο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου της Πράξης. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα ανωτέρω δελτία:

– Το πρώτο κρίσιμο Υποέργο (Α/Α:1) που αφορούσε τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες υποστήριξης για την ορθή υλοποίηση του έργου και σύμφωνα με το προγραμματισμό, θα έπρεπε να υλοποιηθεί ΑΜΕΣΑ και να έχει συμβασιοποιηθεί μέχρι 10/12/2018!

– Το Υποέργο (Α/Α:2) προπαρασκευαστικών ενεργειών,δηλαδή της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/06/2019!

Το πρώτο κύριο υποέργο (Α/Α:3), δηλαδή το υποέργο της εργολαβίας, θα έπρεπε να είχε συμβασιοποιηθείκαι να έχει ξεκινήσει μέχρι 27/09/2019!

Με λίγα λόγια η προηγούμενη Δημοτική Αρχή αποδεχόμενη τους όρους της απόφασης ένταξης του έργου δεσμεύθηκε να υλοποιήσει τα ανωτέρω μέσα στις ανωτέρω προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Τίποτα (!) από τα ανωτέρω δεν υλοποιήθηκε μέσα στα χρονοδιαγράμματα με αποτέλεσμα την ένταξη της πράξης σε επιτήρηση και τελικά σε απένταξη.

Παραθέτουμε αυτούσιο τον πίνακα χρονικού προγραμματισμού από το Δελτίο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου της Πράξης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ:

Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι η θητεία της προηγούμενης δημοτικής αρχής έληξε στις 31/8/2019, ενώ η θητεία της παρούσας δημοτικής αρχής άρχισε στις 1/9/2019, οπότε είναι ολοφάνερο από τις παραπάνω αναφερόμενες ημερομηνίες και προθεσμίες,  ποια είναι η δημοτική αρχή που είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την απένταξητου έργου.  

   Γραφείο τύπου δημάρχου