ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»
ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

Με ικανοποίηση σας ανακοινώνω ότι το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Δεσκάτης εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσης Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις», προϋπολογισμού 1.649.700 €.
Ευχαριστώ θερμά τον αρμόδιο Υπουργό, την Ειδική Γραμματέα καθώς και το Βουλευτή της ΠΕ Γρεβενών για τις ενέργειές τους, καθώς επίσης και τους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης και τους εξωτερικούς συνεργάτες για την πληρότητα της πρότασης…..
Με όραμα και μεράκι αποτελεσματικά συνεχίζουμε το έργο μας…

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ