ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά την ειδική υπηρεσία διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για την ένταξη πρότασης που υπέβαλαν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Δεσκάτης, η οποία αφορά την στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό, στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Συγκεκριμένα χρηματοδοτείται με το πόσο των 240.000 €, η βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δημοτικού Διαμερίσματος Δασοχωρίου.
Στη μελέτη περιλαμβάνεται η κατασκευή τεχνικών έργων, (γέφυρα στην θέση Ποταμιά) καθώς και ασφαλτόστρωση προς κτηνοτροφικές μονάδες. Πιστοί στο πρόγραμμα μας για στήριξη του πρωτογενούς τομέα , δυναμικά συνεχίζουμε…..

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ