Ένταξη Πράξης του Δήμου Δεσκάτης (Ν. Γρεβενών) στο Πρόγραμμα <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ>>,στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV <<Κατασκευή,επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων>>
Ένταξη Πράξης του Δήμου Δεσκάτης (Ν. Γρεβενών) στο Πρόγραμμα <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ>>,στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV <<Κατασκευή,επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων>>
 
 
Η Πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:
 
YΠΟΕΡΓΟ 1: <<Eργασίες Βελτίωσης-Ανακαίνισης ανοιχτών γηπέδων Δεσκάτης-Kαρπερού-Δήμητρας>> προϋπολογισμού 462.000, 00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Δεσκάτης (Ν. Γρεβενών).
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: <<Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5 στο Καρπερό του Δήμου Δεσκάτης>> συνολικού προϋπολογισμού 138.000, 00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Δεσκάτης (Ν. Γρεβενών).
 
Ευχαριστούμε τον Βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών κ. Πάτση για την αμέριστη συμπαράσταση και τη συνεργασία που είχαμε για την επίτευξη του στόχου της ένταξης της παραπάνω πράξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
 
Γραφείο Τύπου Δημάρχου