Ένταξη έργου
Ένταξη έργου

Δελτίο τύπου του Δήμου Δεσκάτης για την απόφαση ένταξης έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα τουΠράσινου Ταμείου.

Ο Δήμος Δεσκάτης ανακοινώνει την ένταξη ενός (1) έργου προμήθειας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» (Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020) του Πράσινου Ταμείου. Ο σχεδιασμός του έργου έγινε λαμβάνοντας υπόψη τον οδηγό του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα η ένταξη αφορά το έργο με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Δεσκάτης». Το ποσό ένταξης είναι 131.697,92 €.

Συνολικά ο Δήμος μας με την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης θα προμηθευτεί εξοπλισμό:

– Για την αναβάθμιση τριών (3) υφιστάμενων παιδικών χαρών (Παναγιά, Γήλοφος και Παρασκευή) οι οποίες δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και ειδικότερα τις προδιαγραφές του Υπ. Εσωτερικών όπως αυτές ισχύουν. Πολλές από αυτές τις εγκαταστάσεις έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας (αποξηλωμένος εξοπλισμός ή σφραγισμένος χώρος), ενώ για κάποιες άλλες γίνεται συνεχής προσπάθεια συντήρησής τους από τα συνεργεία του Δήμου, όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες στο επίπεδο αναψυχής των παιδιών.

– Τη δημιουργία μίας (1) νέας παιδικής χαράς εντός του οικισμού της πόλης της Δεσκάτης. Δημιουργείται στην περιοχή «Εργατικές κατοικίες» σε αναξιοποίητο κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.

Ειδικότερα, στόχος του έργου αποτελεί ο ορθός, λειτουργικός σχεδιασμός και ανασχεδιασμός των παιδικών χαρών, πληρώντας τις προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, με απώτερο σκοπό κυρίως τη βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, όλων των ηλικιακών ομάδων.

Μέσω των απαραίτητων ενεργειών του Δήμου για την αναβάθμιση των υφιστάμενων παιδικών χαρών και την εναρμόνισή τους στα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, δημιουργούνται σύγχρονοι, λειτουργικοί και ασφαλείς χώροι που συμβάλλουν στην αύξηση επισκεψιμότητας, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.