ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
 
Με την υπ. αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46496/2555/13-5-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντάχθηκε το έργο: «Βελτίωση βατότητας δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας δημοτικού δάσους Καρπερού Δήμου Δεσκάτης Π.Ε. Γρεβενών», συνολικού προϋπολογισμού 185.850,00 ευρώ, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 
Υπογραμμίζουμε ότι, ενώ αρχικά απορρίφθηκε η ένταξη του έργου στο παραπάνω πρόγραμμα, εν τέλει το έργο εντάχθηκε, κατόπιν ένστασης που υποβλήθηκε.
 
Γραφείο Τύπου
Δημάρχου Δεσκάτης