ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

     Με την υπ. αριθμ. πρωτ.:  285753/15-9-2022  απόφαση του  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης  και μεταβίβασης ποσού τριακοσίων πενήντα χιλιάδων [350.000] ευρώ προς το Δήμο Δεσκάτης για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης και αποκατάσταση οδοστρωμάτων λόγω καθίζησης από σεισμούς».

     Με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τον βουλευτή της Π.Ε Γρεβενών κ. Ανδρέα Πάτση για την αμέριστη συμπαράσταση και συνδρομή του   στην ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματος του Δήμου μας προς το προαναφερόμενο Υπουργείο.

 

     Γραφείο Τύπου Δημάρχου