ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

     Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 11708/2-3-2022  απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών κ. Στυλιανού Πέτσα, εντάχθηκε το έργο με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών της Δ.Ε. Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

    Το ποσό χρηματοδότησης του έργου ανέρχεται στα 1.615.000,00 ευρώ και το φυσικό αντικείμενο της πρότασης αφορά στη βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών της δημοτικής ενότητας Δεσκάτης, συνολικού μήκους 13,5 χιλιομέτρων περίπου.

      Η ανωτέρω πρόταση που εγκρίθηκε,  αφορά την μία από τις οκτώ συνολικά προτάσεις που υπέβαλε ο Δήμος Δεσκάτης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00 ευρώ.

       Με την ευκαιρία, να ευχαριστήσουμε θερμά τον βουλευτή της Π.Ε. Γρεβενών κ. Ανδρέα Πάτση,   για την αμέριστη συμπαράστασή τουστην ένταξη του προαναφερόμενου έργου του Δήμου Δεσκάτης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

Γραφείο Τύπου Δημάρχου