Ενημερωτικό βίντεο για την κυβερνητική καμπάνια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας ”Ο αθλητισμός στο προσκήνιο”
Ενημερωτικό βίντεο για την κυβερνητική καμπάνια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας ”Ο αθλητισμός στο προσκήνιο”
Η καμπάνια εστιάζει στον εντοπισμό, την καταπολέμηση και την εξαφάνιση της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής βίας, αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων διακρίσεων, ρατσισμού, διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας, τόσο στον αθλητισμό μας όσο και στο κοινωνικό σύνολο, με μηνύματα όπως:
 
Να κυνηγάς τις διακρίσεις, αλλά ποτέ να μην κάνεις διακρίσεις!
• Να ξεπερνάς τα όρια σου, αλλά κανείς να μην έχει το δικαίωμα να ξεπερνά τα δικά σου όρια!
• Να φοράς με περηφάνια το χρώμα της ομάδας σου και να μη σε νοιάζει το χρώμα του διπλανού σου!
• Να μετράς νίκες, να μετράς ήττες, αλλά να μη μετράς πληγές!
 
Παρακάτω παρατίθεται το βίντεο για την κυβερνητική καμπάνια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας ”Ο αθλητισμός στο προσκήνιο”.
 
Ο Αθλητισμός συμβάλλει δραστικά για μια καλύτερη ελληνική κοινωνία!!