Ενημέρωση για την ανακύκλωση από τη Διαδυμα
Ενημέρωση για την ανακύκλωση από τη Διαδυμα

Την Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Δεσκάτης και τη ΔΙΑΔΥΜΑ ενημέρωση στα Δημοτικά Σχολεία Δεσκάτης σχετικά με την ανακύκλωση και την πορεία των απορριμμάτων .
Η ΔΙΑΔΥΜΑ συνεχίζει τις δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς με επισκέψεις που πραγματοποιεί  σε σχολικές μονάδες σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Ανακαλύπτοντας τον κρυμμένο θησαυρό» απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
Στους μαθητές διαμενήθηκαν από το Δήμο Δεσκάτης οικολογικά μολύβια που αναγράφουν το μήνυμα «Δήμος Δεσκάτης & Ανακύκλωση πάνε μαζί».

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ