ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δεσκάτης και Καρπερού για το σχολικό έτος 2016-2017 θα πραγματοποιούνται καθημερινά από 01-06-2016 έως και την 30-06-2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους Παιδικούς Σταθμούς.
Στον Παιδικό Σταθμό Δεσκάτης : Πληροφορίες κα Μαρτινοπούλου Μαρία , τηλ.2462031204
Στον Παιδικό Σταθμό Καρπερού: Πληροφορίες κα Μίγκου Ευαγγελία, τηλ.2462034089
Θα γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας 2,5 ετών και άνω ( κατά τον μήνα Σεπτέμβριο)
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν κατά την εγγραφή τα εξής δικαιολογητικά:
– Αίτηση (έντυπο υπάρχει στους Παιδικούς σταθμούς)
– Πιστοποιητικό γεννήσεως
– Βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή υγεία του παιδιού
– Φωτοτυπία της σελίδας των εμβολίων του παιδιού από το βιβλιάριο υγείας
Για επανεγγραφή απαιτείται μόνο η αίτηση του γονέα.
Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ··ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ··
Τσιγάρας Δημήτριος