Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων του Δήμου Δεσκάτης
Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων του Δήμου Δεσκάτης

Ο Δήμος Δεσκάτης υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων του Δήμου Δεσκάτης μέσω του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020.