ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2023
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2023

Με την αρ. 89/2023 απόφαση του Δ.Σ. Δεσκάτης αποφασίστηκε η διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης κατά τις ημερομηνίες 14 έως 18 Ιουνίου 2023.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει έως την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται είτε με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου Δεσκάτης ή με αποστολή email στη διεύθυνση dimosdes@otenet.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2462351143, 262351101.

ΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2