ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2022
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2022

Με την αρ. 16/2022 απόφαση του Δ.Σ. Δεσκάτης αποφασίστηκε η διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης κατά τις ημερομηνίες 15 έως 19 Ιουνίου 2022.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει έως την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται είτε με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου Δεσκάτης ή με αποστολή email στη διεύθυνση dimosdes@otenet.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2462351143, 262351101.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ