ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Προς την ολοκλήρωσή της, βαδίζει η εκτέλεση του έργου της αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού της ύδρευσης του οικισμού της Δεσκάτης, από τις γεωτρήσεις μέχρι τη δεξαμενή που βρίσκεται πλησίον του Κέντρου Υγείας Δεσκάτης.
Πρόκειται για το έργο με τίτλο: «Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού της πόλης της Δεσκάτης», το οποίο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ», συνολικού προϋπολογισμού 727.673,89 ευρώ.
Γραφείο Τύπου Δημάρχου