Εξετάσεις Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Εξετάσεις Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Παρακαλούνται όσοι δήλωσαν να εξετασθούν από τις κινητές Μονάδες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος όταν προσέρχονται να έχουν μαζί τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού η αντίστοιχα τα αποτελέσματα rapid test.