ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

       Στην ειδική, διά ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης, που έγινε στις 9 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, εκλέχθηκαν, μετά από μυστική ψηφοφορία, τα μέλη του προεδρείου και της Οικονομικής Επιτροπής, η θητεία των οποίων ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

   Η σύνθεση του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει ως εξής:

   Πρόεδρος: Κόγιος Ζήσης

   Αντιπρόεδρος: Τζιώλας Ιωάννης

   Γραμματέας:  Νάτσιουλας Λεωνίδας

Η Οικονομική Επιτροπή, συγκροτήθηκε ως εξής:

Από τον Δήμαρχο, Κορδίλα Δημήτριο, ως πρόεδρο.

Από τους ορισθέντες από τον δήμαρχο,  αντιδημάρχους, Ορφανίδη Χαράλαμπο και ΤέγοΒασίλειο, ως μέλη.

  Από τα εκλεγέντα μέλη της:

  Από την παράταξη «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ», εκλέχθηκαν:

  Τακτικά μέλη: Οι  Λάμαρης Χρήστος και Πέτσας Ιωάννης.

  Αναπληρωματικά μέλη: Οι Ζιαγκλιαβού Ειρήνη και Τσιάκαλος Γεώργιος.

   Από την παράταξη «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», εκλέχθηκαν:

   Τακτικό μέλος: Δημήτριος Καραστέργιος.

   Αναπληρωματικό μέλος: ΤρικαλίδηςΑριστείδης.

   Από την παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», εκλέχθηκαν:

   Τακτικό μέλος: Νάτσιουλας Λεωνίδας

   Αναπληρωματικό μέλος: Μωϋσιάδης Γεώργιος

 

   Γραφείο Τύπου Δημάρχου