Εκδήλωση ενημέρωσης για νέο Leader
Εκδήλωση ενημέρωσης  για  νέο Leader

Την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ενημέρωσης-διαβούλευσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER (CLLD) για την περίοδο 2014-2020.
Στην εκδήλωση , που πραγματοποίησε η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ σε συνεργασία με το Δήμο Δεσκάτης , παρουσιάστηκε το περιεχόμενο και οι δυνατότητες του νέου προγράμματος Leader 2014-2020 (κατηγορίες έργων, δικαιούχοι, ύψος ενίσχυσης, επιλέξιμες δαπάνες ,κλπ) ώστε να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική.
Το σχέδιο του νέου Τοπικού προγράμματος , με προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής τους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών, θα σχεδιαστεί μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης ως προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής και με τον τοπικό πληθυσμό.
Η εκδήλωση στόχευε στην ευρεία δημοσιοποίηση και στην καταγραφή απόψεων, προτάσεων, ιδεών καθώς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ