ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να εκπονήσει ένα Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο με σκοπό να αντιμετωπίσει τα οξυμένα προβλήματα τόσο στην οικονομία της περιοχής όσο και στην δημογραφική υποχώρηση.
Το Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο θα συνταχθεί με σκοπό να αντιμετωπίσει τις μακροχρόνιες παθογένειες της περιοχής δίνοντας νέα αναπτυξιακή προοπτική μετατρέποντας τη Δεσκάτη από έναν τόπο απομόνωσης και δημογραφικής υποχώρησης σε ένα τόπο ανάπτυξης, οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και ευκαιριών.
Συνοπτικά οι στόχοι του σχεδίου θα εστιάζουν στα εξής:
 Εκσυγχρονισμός Αγροτικής Παραγωγής και Κτηνοτροφίας μέσω μια ολοκληρωμένης Τοπικής Αγροτικής Μεταρρύθμισης.
 Τουριστική Ανάπτυξη με την αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων στον τομέα του Τουρισμού.
 Η ενσωμάτωση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στην στρατηγική του Δήμου, ενισχύοντας την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα των κτιρίων και των υποδομών, όλα αυτά με γνώμονα την ενθάρρυνση της πράσινης ανάπτυξης.
 Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων με την αξιοποίηση της τηλεργασίας και την απομακρυσμένης παροχής υπηρεσιών.
 Αναδιοργάνωση της εμπορικής δραστηριότητας με έμφαση στην εξωστρέφεια και τη συμμετοχή στο παγκόσμιο εμπόριο.
 Τη συμμετοχή της περιοχής στον ενεργειακό χάρτη της χώρας με έμφαση την κοινωνικοποίηση της παραγωγής ενέργειας.
 Την εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας της περιοχής.
 Την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της τυπικής και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.                                                                                                                                                                                                  Την οργάνωση ενός σύγχρονού πλαισίου κοινωνικής προστασίας .
 Την ανάπτυξη και την προώθηση του τοπικού πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στο Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο θα προβλεφθούν οριζόντιες δράσεις και εξειδικευμένες μελέτες που θα συνθέτουν στο σύνολό τους ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα απαντά στα προβλήματα της περιοχής και στις προκλήσεις του μέλλοντος. Οι Δράσεις του Σχεδίου θα εκτείνονται σε ολόκληρο το φάσμα των παρεμβάσεων που απαιτούνται ώστε να μετατρέψουμε την περιοχή της Δεσκάτης από μια απομονωμένη ορεινή περιοχή σε ένα σύγχρονό τόπο προοπτικής και ανάπτυξης. Ο επανασχεδιασμός των υποδομών, η αξιοποίηση της καλλιεργήσιμης γης, του ορεινού όγκου και των υδάτινων πόρων, η ενθάρρυνση της τοπικής επιχειρηματικότητας, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτισμού, η οργάνωση των τομέων της υγείας και την εκπαίδευσης, η διεύρυνση των δράσεων κοινωνικής προστασίας, όλα αυτά θα συνθέσουν ένα νέο αναπτυξιακό τοπίο για την περιοχή με στόχο της μετάβαση σε ένα μέλλον ευκαιριών, ευημερίας και ανάπτυξης.
Για την εκπόνηση και την ολοκλήρωση του Ειδικού Αναπτυξιακού Σχεδίου θα απαιτηθούν:
– μια οργανωμένη διαδικασία διαβούλευσης,
– η αξιοποίηση πόρων από την αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια αλλά και εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους,
– η αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών,
– η επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών,
– η κινητοποίηση των φορέων, των επιχειρηματιών και της τοπικής κοινωνίας.
Για το προπαρασκευαστικό σχέδιο της εκπόνησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Σχεδίου θα συγκροτηθεί επιτροπή διαβούλευσης που θα περιλαμβάνει εκτός από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους πρώην Δημάρχους Δεσκάτης και Χασίων, το επιστημονικό προσωπικό του Δήμου, εκπροσώπους των φορέων, επιστήμονές και επιχειρηματίες τοπικά αλλά και από την δεξαμενή των απόδημων Δεσκατιωτών. Η διαδικασία της διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί τόσο με τις κλασικές μεθόδους διαβούλευσης όσο και την αξιοποίηση της τεχνολογίας αλλά και της τεχνητής
νοημοσύνης. Σκοπός της διαβούλευσης είναι η παραγωγή προτάσεων και λύσεων για το σύνολο των θεμάτων που θα απασχολούν το Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο. Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με την συμμετοχή του συνόλου των πολιτών της περιοχής.
Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, να θέσουμε υψηλούς στόχους και να αλλάξουμε οριστικά την πορεία του τόπου μας.

Ο Δήμαρχoς Δεσκάτης
Δημήτριος Κόττας