Ευχαριστήρια Επιστολή
Ευχαριστήρια Επιστολή
 
Ευχαριστούμε θερμά τον παραγωγό κ. Τσιουκάνη Κωνσταντίνο για την παροχή προσφοράς των προϊόντων του προς την Δομή Σίτισης του Δήμου Δεσκάτης.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ