Εδαφικές αναλύσεις σε αγροκτήματα της Π.Ε. Γρεβενών
Εδαφικές αναλύσεις σε αγροκτήματα της Π.Ε. Γρεβενών

analyseis

Σας ενηµερώνουµε ότι η Αντιπεριφέρεια Γρεβενών προχώρησε στην υπογραφή σύµβασης µε τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το Ινστιτούτο εδαφολογίας Θεσσαλονίκης.

Η συγκεκριµένη σύµβαση αφορά στην διενέργεια εδαφοαναλύσεων για λογαριασµό των αγροτών της Περιφερειακής ενότητας Γρεβενών, το κόστος των οποίων θα βαρύνει την ΠΕ Γρεβενών.

Για το συγκεκριµένο θέµα έχει σταλεί Δελτίο Τύπου από την ΠΕ Γρεβενών την 01/10/15 .