ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΛ Δεσκάτης (1)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡ.jsign (1)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_5030035-ΕΠΑΛ (1)

ΤΕΥΔ-ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (1)

ΤΕΥΔ-ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ