ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ο Δημοτικό Δεσκάτης (1)

ΜΕΛΕΤΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡ.jsign (1)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_5030023-2o Δημοτικό (1)

ΤΕΥΔ-2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (1)

ΤΕΥΔ-2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (2)