ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ο Δημοτικό Δεσκάτης (1)

ΜΕΛΕΤΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡ.jsign (1)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_5030019-1o DHMOTIKO

ΤΕΥΔ-1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (1)

ΤΕΥΔ-1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (1)