ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Αύριο Τρίτη 04-10-2022 θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στους

οικισμούς Τρικοκκιάς και Τριφυλλίου, λόγω συντήρησης του δικτύου

από τις 8:30 έως και τις 12:30.

Επίσης πιθανόν να υπάρξει διακοπή ρεύματος και στην Τοπική

Κοινότητα Κατάκαλης από τις 12:00 έως και τις 13:00.