ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:<<ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ>>
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:<<ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ>>
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:<<ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ>>
 
Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 525 σύμβαση, που συνάφθηκε στις 29-1-2021 ανάμεσα στον Δήμο Δεσκάτης και τον εργολάβο δημοσίων έργων Οδυσσέα Τράντο, ανατέθηκε στον δεύτερο συμβαλλόμενο, η εκτέλεση του έργου: «διαγραμμίσεις δημοτικών οδών» συνολικού προϋπολογισμού μετά του ΦΠΑ 18.193,01 ευρώ και με χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου εντός προθεσμίας έξι [6] μηνών.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ