ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Με την υπ. αριθμ. 74/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης, της συνεδρίασης της 22ας Ιουνίου 2021, αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, η έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος, το οποίο αφορά την διοίκηση του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δεσκάτης, κατά τη συνεδρίασή του, της 22ας Ιουνίου 2021, με κατά πλειοψηφία απόφασή του, ενστερνίζεται και ασπάζεται τις απόψεις και θέσεις που εκφράζονται στο υπ. αριθμ. πρωτ. 4549/18-6-2021 κείμενο των Ενεργών Πολιτών Δεσκάτης, επέχοντος θέση καταγγελίας – αναφοράς, σε βάρος του διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης και εκφράζει τις ίδιες αγωνίες και ανησυχίες με τους υπογράφοντες το ανωτέρω κείμενο, για το που εξωθούνται τα πράγματα και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν άμεσα και επιτακτικά, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο επιβάλλεται η αστυνόμευση στην περιοχή και ασκείται η διοίκηση του Α.Τ. Δεσκάτης από το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Διαχρονικά η Δεσκάτη, με τους φιλόξενους, φιλήσυχους και νομοταγείς πολίτες της, αγκάλιαζε τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στην περιοχή, σεβόταν και εκτιμούσε τους υπηρετούντες το νόμο αστυνομικούς, πολλοί μάλιστα από αυτούς και μετά τη λήξη της θητείας τους ή τη μετάθεσή τους σε άλλες περιοχές, συνεχίζουν να επιστρέφουν εδώ, στον τόπο που υπηρέτησαν, καλοδεχούμενοι ως φίλοι.

Οι Δημοτικές Αρχές του Δήμου Δεσκάτης, από την χρονική στιγμή που ανέλαβε την διοίκηση του Α.Τ. Δεσκάτης ο νυν διοικητής του, μέχρι και σήμερα, έχουν γίνει δέκτες σωρείας βάσιμων παραπόνων από συνδημότες μας και όχι μόνο, μέσα από τα οποία καταδεικνύεται ότι ο συγκεκριμένος διοικητής, πάμπολλες φορές έχει ξεφύγει από τα όρια που επιτάσσει η χρηστή διοίκηση και καταχράται την εξουσία που διαθέτει.

Δεν επιδεικνύει κανένα ίχνος κοινωνικής ευαισθησίας, δεν συνεργάζεται με τις υπόλοιπες αρχές του τόπου και ιδίως με την δημοτική αρχή, τουναντίον, λειτουργεί αυτόνομα και εξουσιαστικά, ακόμα και στις περιπτώσεις που η συνεργασία κρίνεται επιβεβλημένη και αναγκαία.

Ειδικά στην περίοδο της έξαρσης της πανδημίας, όπου η συνεργασία με τη δημοτική αρχή ήταν επιβεβλημένη και αναγκαία και μέσα σε διάστημα ενός μηνός περίπου [Νοέμβριος 2020], νόσησε σχεδόν το μισό του πληθυσμού της Δεσκάτης, προφανώς εκ πεποιθήσεως, όπως αναφέρεται και στο κείμενο των Ενεργών Πολιτών Δεσκάτης, δεν επέβαλε κανένα μέτρο αποφυγής των συγχρωτισμών που σημειώνονταν, με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί η νόσος σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και δυστυχώς να θρηνήσουμε μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Εν’ ολίγοις, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται, ασκεί τη διοίκηση του Α.Τ. Δεσκάτης και επιβάλλει την αστυνόμευση ο καταγγελλόμενος διοικητής, είναι επιζήμια για τον τόπο μας, συμβάλλει στην απομόνωση της περιοχής, επιφέρει οικονομικό μαρασμό στους επαγγελματίες της περιοχής και γενικότερα δημιουργεί πρόβλημα στην οικονομική ζωή του τόπου και προκαλεί αισθήματα φόβου και τρόμου στους πολίτες.

Επιβάλλεται να σταματήσει άμεσα αυτό και επειδή ο κ. Διοικητής, είτε δεν το αντιλαμβάνεται, είτε αδιαφορεί γι’ αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει με απόφαση των καθ’ ύλη αρμοδίων προϊσταμένων οργάνων του, να απομακρυνθεί άμεσα από την διοίκηση του Α.Τ. Δεσκάτης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζήσης Κόγιος

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης
Δημήτριος Κορδίλας