ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με τη δήλωση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου  υπογράφτηκε η Απόφαση για τα κριτήρια και τους όρους επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου κινητήρων που χρησιμοποιείται στη γεωργία. Πιστώνονται άμεσα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών τα ποσά της επιστροφής.

Δικαιούχοι της επιστροφής είναι όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες – φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έως την 15η Ιουλίου 2022 και έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για τα έτη 2Ο21 και 2Ο22, οι οποίοι θα λάβουν άμεσα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα δικαιούμενα ποσά, χωρίς αίτηση ή υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών.  Υπενθυμίζεται ότι το ποσό της επιστροφής είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή άλλες ενισχύσεις. 

Στον πίνακα επιστροφής Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου όμως εντοπίσαμε, ότι λείπει από τις επιδοτούμενες καλλιέργειες, η καλλιέργεια του Καπνού. Μια καλλιέργεια, όπου απαιτούνται πολλά λίτρα πετρελαίου και ιδιαίτερα όταν το πότισμα γίνεται με άντληση. Είναι άδικο και πρέπει άμεσα το Υ.Π.Α.Α.Τ. και το Υπουργείο Οικονομικών να διορθώσει το λάθος. Εκτός και αν έχουν διαφορετική άποψη, πως για την καλλιέργεια του Καπνού δεν απαιτείται πετρέλαιο………..

 

                                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ