ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙ.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δεσκάτης, με την υπ. αριθμ.
123/2023 απόφασή του, αποφάσισε τη χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης – χρηματικού βοηθήματος ποσού χιλίων [1.000] ευρώ στις
οικογένειες που αποκτούν το πρώτο τους παιδί και κατατάσσονται στις
οικονομικά αδύνατες.
Ειδικότερα, δικαιούχοι του επιδόματος θα είναι όλοι οι κάτοικοι του
Δήμου Δεσκάτης, που αποκτούν το πρώτο τους παιδί και το ετήσιο
πραγματικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των
14.000,00 ευρώ, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το ποσό δεν
υπερβαίνει τις 8.000,00 ευρώ.
Στόχος του Δήμου Δεσκάτης, σύμφωνα με το περιεχόμενο της
απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, είναι να στηρίξει τους νέους στο
ξεκίνημά τους, ώστε να δημιουργήσουν οικογένεια, συμβάλλοντας
οικονομικά στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών που
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι χαμηλών εισοδημάτων του Δήμου, όταν
γεννιέται το πρώτο παιδί της οικογένειας.