1. Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ανδρομάνας, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 11/2023 απόφασης του Δ.Σ. Ανδρομάνας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του του άρθρ.194 του Ν. 3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81, διακηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική φανερή και προφορική για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην περιοχή του Δήμου Δεσκάτης για τη στέγαση του ΚΑΠΗ , καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη...

9ΗΠΞΟΛΧΔ-ΙΩΜ σοχ3-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ(2) ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ(1)

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                                       Ημερομηνία : 03-02-2021 ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                                                                        Αριθμ. πρωτ: 95 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( Δ.Ε.Π.Α.Π.) Ν.Π.Ι.Δ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΔΡΟΜΑΝΑΣ 2 ΔΕΣΚΑΤΗ 51200 Α.Φ.Μ. 099573350 Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παρακάτω υπηρεσία:

ΣΥΛΛΟΓΗ -ΔΙΑΛΟΓΗ...

Σας προσκαλούμε στη Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Δεσκάτης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου και ώρα 20:00 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Ωδείου.

Η Πρόεδρος Ζιαγκλιαβού Ειρήνη