Άρχισαν οι εργασίες αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης Τρικκοκιάς
Άρχισαν οι εργασίες αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης Τρικκοκιάς

GEWTRHSH TRIKOKKIAS2

Άρχισαν οι εργασίες αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης Τρικκοκιάς με την σύνδεση της νέας γεώτρησης ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία των κατοίκων λόγω έλλειψης νερού κατά τους θερινούς μήνες στα Δ.Δ. Τρικοκκιάς αλλά και Τριφυλλίου.