ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2

Η προστασία και ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο και μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό και οικονομικό πόρο της περιοχής μας.
Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ Μακεδονίας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών, για την εκπόνηση μελέτης καταγραφής και αποτίμησης της κατάστασης των πολιτιστικών μας μνημείων μετά από 47 περίπου χρόνια , η οποία θα αποτελέσει πολύτιμο οδηγό για να υλοποιήσουμε δράσεις αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσω της δημιουργίας ενός τουριστικού δικτύου να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ