Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση φθορών μαρμάρων και κυβολίθων πεζοδρόμου στη Δεσκάτη