Τρόπος εκτέλεσης του έργου Αντικατάσταση λεβητοστασίων Δημαρχείου Δεσκάτης