Τρόπος εκτέλεσης ,ψήφιση και διάθεση πίστωσης και ανάθεση του έργου “Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση Γηπέδου” στην τεχνική εταιρεία ΞΕΝΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.