Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο “Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίου Κατάκαλης και λοιπές οικοδομικές κατασκευές” Δήμου Δεσκάτης