Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον έτους 2017, σύμφωνα με τα δεδομένα της 31-12-2016