Τροποποίηση προ-σμού οικον. Έτους 2016 για ενίσχυση ΚΑ