Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2020 του ΚΗΙ 4342