Σύσταση Επιτροπής παραλαβής γεωφράγματος και αρδιευτικού «Μπάρας»