Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΣΠΑΣΙΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΙΑ ΣΤΙΣ 12 & 13/12/2020