Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης (Σπασίματα αγωγού ύδρευσης) Δήμου Δεσκάτης-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ ΠΟΕ