Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για ενίσχυση ΚΑ για πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων