Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για ενίσχυση ΚΑ